Tag Archives: zmiana SIWZ

Komentarz do wyroku KIO z dnia 4 lipca 2016 r.

Sygnatura akt: KIO 1087/16 Wyrok został wydany na podstawie następującego stanu faktycznego: 10 czerwca 2016 roku, 3 Regionalna Baza Logistyczna z Krakowa prowadziła postepowanie w trybie przetargu nieograniczonego, o udzielenie zamówienia dot. dostawy 22 traktorów kołowych – ciągników rolniczych. W dniu 20 czerwca 2016 roku,, wykonawca, spółka akcyjna URSUS z Lublina, wniósł odwołanie co do… Read More »