Tag Archives: zasada konkurencyjności

Komentarz do wyroku KIO 385/15 z dnia 12 marca 2015 r.

Sygnatura sprawy KIO 385/15 Wyrok został wydany na podstawie następującego stanu faktycznego: Warszawska Kolej Dojazdowa Spółka z o.o prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie systemu informacji pasażerskiej i monitoringu na stacjach i przystankach osobowych Warszawskiej Kolej Dojazdowej w oparciu o technologię światłowodową. Postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia… Read More »