Tag Archives: wyrok KIO

Komentarz do wyroku KIO z dnia 3 stycznia 2017r.

Sygn. akt: KIO 2395/15 Wyrok został wydany na podstawie następującego stanu faktycznego: Gmina Miasto Mrągowo (dalej: zamawiający) prowadziło w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem był odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasto Mrągowo, odbieranych w terminie od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r. od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych. Wykonawcy,… Read More »

Komentarz do wyroku KIO 385/15 z dnia 12 marca 2015 r.

Sygnatura sprawy KIO 385/15 Wyrok został wydany na podstawie następującego stanu faktycznego: Warszawska Kolej Dojazdowa Spółka z o.o prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie systemu informacji pasażerskiej i monitoringu na stacjach i przystankach osobowych Warszawskiej Kolej Dojazdowej w oparciu o technologię światłowodową. Postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia… Read More »

Komentarz do wyroku KIO 1697/15 z dnia 19 sierpnia 2015 roku

Sygnatura akt: KIO 1697/15 Wyrok został wydany na podstawie następującego stanu faktycznego: 11 czerwca 2015 roku, Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie prowadził postępowanie na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą Usługa specjalistycznego sprzątania i całodobowego utrzymania czystości w pomieszczeniach szpitalnych oraz segregacja odpadów komunalnych i medycznych na terenie Szpitala. Postępowanie prowadzone było w trybie… Read More »