Tag Archives: przetarg nieograniczony

Komentarz do wyroku KIO z dnia 17 sierpnia 2016 r.

Wyrok KIO 1439/16 z dnia 17 sierpnia 2016 r. Wyrok został wydany na podstawie następującego stanu faktycznego: Przedmiotem postępowania prowadzonego przez – Katowicki Holding Węglowy S.A.(zwany dalej: zamawiającym) było udzielenie zamówienia publicznego sektorowego na realizację zadania pn.: Wykonanie wzmocnienia obudowy zasadniczej wyrobisk korytarzowych za pomocą betonu natryskowego ze zbrojeniem rozproszonym w przekopach przewozowych na poziomie… Read More »

Komentarz do wyroku KIO z dnia 18 sierpnia 2014 r.

Sygnatura akt: KIO 1539/14 Wyrok został wydany na podstawie następującego stanu faktycznego: 17 lipca 2014 roku, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku- jako Zamawiający prowadziła postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania: Usługa doręczania świadczeń z ubezpieczenia społecznego rolników w formie gotówki bezpośrednio do rąk świadczeniobiorców pod wskazanym… Read More »