Tag Archives: opis przedmiotu zamówienia

Komentarz do wyroku KIO 853/15 z dnia 7 maja 2015 r.

Sygnatura akt: KIO 853/15 Wyrok został wydany na podstawie następującego stanu faktycznego: Firma Tauron Wydobycie Spółka Akcyjna w Jaworznie wszczęła postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiocie dostawy czterech podwieszonych ciągników spalinowych. Wykonawca, firma F. S. A. w K., w dniu 24 kwietnia 2015r. wniosła odwołanie w stosunku do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w… Read More »