Tag Archives: ochrona interesów

Komentarz do wyroku KIO 1697/15 z dnia 19 sierpnia 2015 roku

Sygnatura akt: KIO 1697/15 Wyrok został wydany na podstawie następującego stanu faktycznego: 11 czerwca 2015 roku, Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie prowadził postępowanie na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą Usługa specjalistycznego sprzątania i całodobowego utrzymania czystości w pomieszczeniach szpitalnych oraz segregacja odpadów komunalnych i medycznych na terenie Szpitala. Postępowanie prowadzone było w trybie… Read More »