Tag Archives: moment wszczęcia postępowania

Komentarz do wyroku KIO z dnia 17 sierpnia 2016 r.

Wyrok KIO 1439/16 z dnia 17 sierpnia 2016 r. Wyrok został wydany na podstawie następującego stanu faktycznego: Przedmiotem postępowania prowadzonego przez – Katowicki Holding Węglowy S.A.(zwany dalej: zamawiającym) było udzielenie zamówienia publicznego sektorowego na realizację zadania pn.: Wykonanie wzmocnienia obudowy zasadniczej wyrobisk korytarzowych za pomocą betonu natryskowego ze zbrojeniem rozproszonym w przekopach przewozowych na poziomie… Read More »