Tag Archives: dyskryminacja

Komentarz do wyroku KIO z dnia 4 marca 2016 r.

Komentarz do wyroku KIO z dnia 4 marca 2016 r. Sygnatura akt: KIO 233/16 Wyrok został wydany na podstawie następującego stanu faktycznego: Zamawiający – Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie Oddział w Gliwicach – prowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywne dostawy odczynników wraz z dzierżawą aparatury do barwień IHC… Read More »