Sprawozdanie z seminarium Zamówienia Organizacji Narodów Zjednoczoncyh. Jak zostać dostawcą ONZ. Nowe możliwości dla polskich przedsiębiorców. Łódź, 23 listopada 2016 r.

By | Listopad 24, 2016

W środę 23 listopada odbyło się w Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego seminarium ,,Zamówienia Organizacji Narodów Zjednoczonych”. Celem seminarium było przybliżenie tematyki z zakresu zamówień publicznych licznych Agend ONZ tak aby polscy przedsiębiorcy mogli zapoznać się ze specyficzną procedurą udzielania zamówień publicznych.  Prelegentami podczas seminarium byli eksperci agend Organizacji Narodów Zjednoczonych, którzy dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem z zakresu projektów i przetargów ONZ. Seminarium zostało zorganizowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Punkt Informacyjny Międzynarodowe Zamówienia Publiczne przy PARP oraz Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

 

Seminarium zostało otwarte wystąpieniem pani Paulina Kapuścińskiej  z Departamenru Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Liczne Agendy ONZ realizują zamówienia publiczne na łączną sumę ponad 3 mld USD rocznie. Udział polskich przedsiębiorców w zamówieniach publicznych ONZ wynosi zaledwie 0, 001 %. 15 grudnia br. Zostanie wydana publikacja, która przedstawi szeroko problem zamówień publicznych ONZ, w której zostaną zebrane informacje jak poruszać się w zamówieniach publicznych ONZ.

Następnie swoje wystąpienie miała pani Karolina Mzyk z UNDP Istanbul INTERNATIONAL Centre for Private sector in development. Pani Mzyk zaczęła swoje wystąpienie od pytania ,,Dlaczego biznes zainteresowany jest inwestycjami w krajach mało rozwiniętych?” Przyczyną wzmożonego zainteresowania inwestycjami w krajach mało rozwiniętych jest wzrost klasy średniej w Azji, Afryce. Po drugie zmienia się bardzo wkład PKB. Do tej pory USA mogły się szczycić najwyższym wskaźnikiem PKB, ale coraz częściej wskazuje się na to, że Chiny mogą stać się pierwszą gospodarką świata. W 2015 r. wszystkie głowy państwa podpisały globalny projekt ,,zrównoważony rozwój” 15 celów zrównoważonego rozwoju. Z punktu widzenia ONZ jest to bardzo dobry projekt, który zakłada wiele społecznych celów takich jak marginalizacja ubóstwa. Obecny fundusz klimatyczny podpisany w Paryżu ma budżet ok. 3 mld rocznie. Na świecie standardem wdrażanie w firmach kodeksów odpowiedzialności społecznej. Firmy chcą inwestować w nowe standardy (zrównoważonego rozwoju), dlatego że uważają, że da im to lepszą pozycję na rynku. ONZ tworzy platformy pomocy we wdrażaniu tego typu kodeksów w firmach. Rządy w ramach G20 będą wdrażały programy pomocy dla firm, które wdrażają tego typu kodeksy. Z punktu widzenia firmy ten model biznesu jest możliwy do wdrażania w każdym fazie rozwoju biznesu. Buissness call to action – platforma wspierana przez rządy Finlandii, USA czy Wielkiej Brytanii. Jest to globalna platforma która wspiera przedsiębiorstwa w inwestycjach komercyjnych, które wdrażają cele zrównoważonego rozwoju. Platforma ta jest bezpłatna. Do tej pory żadna polska firma nie była zainteresowana tą platformą. Jak firmy mogą wykorzystywać te narzędzia? Mogą wykorzystywać to jako pomoc w budowaniu sieci kontaktów. Przedmiotem działalności UNDP jest wstępne konsultacje na temat pomysłów biznesowych, monitoring oraz wsparcie techniczne.

Następnie głos zabrała pani Isabelle Depuy oraz Łukasz Trzebiński z Działu Zamówień Publicznych Siedziby Głównej ONZ w Nowym Jorku. Przybliżona została procedura rejestracji przedsiębiorców przez Sekretariat ONZ. Łukasz Trzebiński: zakresy umów i towarów oraz wartości zamawianych przez ONZ: leki, logistyka transport. Największe usługi i towary to chemikalia i usługi transportów lotniczych. Firmy oprócz rejestracji UMGM mogą się bezpośrednio kontaktować z agencjami aby uzyskać informację o przetargach. Organy te posiadają uprawnienia do udzielania zamówień, ale o niższych wartościach. Głowna siedziba ONZ zajmuje się system contracts. Pan Łukasz Trzebiński Wyraził nadzieje, że polskie firmy zarejestrują się w rejestrze wykonawców.  Isabelle Depuy: jak działa system zamówień? Są zasady które są oparte na celach udzielenia zamówienia, zapewnienie uczciwej konkurencji, uczciwość, przejrzystość. Jesteśmy dlatego na całym świecie aby dotrzeć do największej liczby wykonawców. Interesuje nas cena, ale nie jest ona jedynym wyznacznikiem. Te zasady kierują całym procesem o pozyskaniu informacji poprzez procedurę aż po udzielenie zamówienia.

Jako ostatni głos zabrał Pan Piotr Sochoń z Punktu Informacyjnego Międzynarodowe Zamówienia Publiczne Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Zachęcał się do zapoznania z działalnością punktu Informacyjnego, który tylko w tym roku doradzał 100 firmom.

Strony internetowe warte uwagi:

https://mzp.parp.gov.pl/pl/

http://www.un.org/en/index.html

http://www.undp.org/

http://open.undp.org/#2016

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *