Wywiad z dr Anną Górczyńską: „Recepta na zamówienia: Dobre praktyki i współpraca między instytucjami”

By | Maj 22, 2017

29 maja w Łodzi odbędzie się kolejna edycja międzynarodowej konferencji poświęconej wyzwaniom wokół zamówień publicznych.

W tym roku bierze ona pod lupę kwestie społeczne, związane m.in. z jakością pracy oraz możliwością jej poprawy przez instytucje publiczne.

O szczegółach wydarzenia, które Instytut Zrównoważonych Zamówień Publicznych objął swoim patronatem, rozmawiamy z dr Anną Górczyńską z Uniwersytetu Łódzkiego.

Dlaczego to praca stała się głównym tematem tegorocznej edycji łódzkiej konferencji o zamówieniach publicznych?

W tym roku koncentrujemy się na aspektach społecznych w procedurze udzielania zamówień publicznych, w tym na obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.

Kwestie pracownicze są istotne zarówno w trakcie trwania postępowania o udzielenie zamówienia, jak i na etapie realizacji umowy wykonawczej. Pojawia się zatem wiele pytań praktycznych, na przykład o relację ochrony danych osobowych do wymogów weryfikacji istnienia stosunku pracy, kompetencji Państwowej Inspekcji Pracy i innych organów kontrolnych.

Do panelu dyskusyjnego zaprosiliśmy przedstawicieli Urzędu Zamówień Publicznych, Komisji Europejskiej, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz Głównego Inspektora Pracy, aby wspólnie omówić największe problemy związane z zatrudnieniem pracowniczym.

To już IV konferencja poświęcona problematyce reformy prawa zamówień publicznych, którą Centrum Zamówień Publicznych i Partnerstwa Publiczno-Prywatnego organizuje wspólnie z Urzędem Miasta Łodzi.

Jedną z poruszanych na konferencji kwestii będzie transgraniczne świadczenie pracy. Dlaczego temat ten może być ważny dla zamawiających?

Transgraniczne świadczenie pracy jest bardzo istotnym tematem w obliczu poddania zamówień publicznych ogólnoeuropejskiej konkurencji. Dla wielu wykonawców możliwość udziału w przetargach organizowanych w innych państwach Unii Europejskiej staje się bardzo ograniczona ze względu na regulacje prawne dotyczące transgranicznego świadczenia pracy i wymogów dotyczących płacy minimalnej.

Chcemy zatem przedyskutować znaczenie i zakres prawnych regulacji dotyczących transgranicznego świadczenia pracy w świetle aktualnego orzecznictwa i doświadczeń innych państw UE.

Co Pani zdaniem stoi na przeszkodzie rozwoju zamówień zastrzeżonych w Polsce? Jak możemy sprawić, by były one częściej stosowane?

Nie mamy znaczących przeszkód prawnych dla rozwoju zastrzeżonych zamówień publicznych. Problem leży głównie w niewystarczającej ilości dobrych praktyk i zmian w mentalności zamawiających. Korzystne byłyby również dodatkowe preferencje dla zamawiających realizujących zamówienia zastrzeżone, które będę podlegały wyłączeniu spod zakazu niedozwolonej pomocy publicznej.

Istnieją także dylematy związane z zakresem interpretacji regulacji prawnych dotyczących ochrony danych osobowych czy zagadnień związanych z ubezpieczeniem społecznym, ale mogą być one rozwiązane poprzez wypracowanie międzyinstytucjonalnej interpretacji na rzecz rozwoju zamówień zastrzeżonych.

Czego jeszcze mogą się spodziewać osoby, które zdecydują się na udział w konferencji?

Serdecznie zapraszamy do udziału w interdyscyplinarnych debatach, w których wezmą udział przedstawiciele zarówno zamawiających, instytucji centralnych, jak i wykonawcy i organizacje pozarządowe oraz liczni praktycy i prawnicy stosujący Prawo zamówień publicznych.

Naszym gościem honorowym będzie prof. Chris Bovis z Uniwersytetu w Hull w Wielkiej Brytanii, światowej sławy ekspert w dziedzinie zamówień publicznych, PPP i prawa pracy.

Zapraszamy do aktywnego udziału w dyskusjach – do zobaczenia w Łodzi!

 

źródło: http://www.instytutzzp.pl/recepta-na-zamowienia-dobre-praktyki-i-wspolpraca-miedzy-instytucjami/

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *