Category Archives: zielone zamówienia publiczne

Sprawozdzanie z X konferencji Urzędu Zamówień Publicznych poświęconej zamówieniom publicznym

W wtorek 6 grudnia odbyła się w Warszawie X konferencja Urzędu zamówień publicznych poświęcona tematyce zielonych zamówień publicznych. W konferencji  uczestniczyli seminarzyści oraz doktoranci Katedry europejskiego prawa gospodarczego z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego wraz z Panią dr Anną Górczyńską. Głównym założeniem konferencji było propagowanie wśród zarówno zamawiających jak i wykonawców idei zielonych zamówień… Read More »

Zielone zamówienia publiczne

Zielone zamówienia publiczne to strategia, której głównym założeniem jest upowszechnianie praktyki uwzględniania przez podmioty publiczne kryteriów/wymogów pro-środowiskowych (mających zniwelować negatywny wpływ na środowisko naturalne wytwarzanych dóbr lub świadczonych usług) podczas stosowania procedury zamówienia publicznego. Stosowanie wymogów środowiskowych ma na celu wspieranie innowacyjnych technologii przyjaznych środowisku naturalnemu oraz zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko zamawianych produktów czy… Read More »