Category Archives: orzeczenia KIO

Komentarz do wyroku KIO z dnia 3 stycznia 2017r.

Sygn. akt: KIO 2395/15 Wyrok został wydany na podstawie następującego stanu faktycznego: Gmina Miasto Mrągowo (dalej: zamawiający) prowadziło w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem był odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasto Mrągowo, odbieranych w terminie od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r. od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych. Wykonawcy,… Read More »

Komentarz do wyroku KIO 385/15 z dnia 12 marca 2015 r.

Sygnatura sprawy KIO 385/15 Wyrok został wydany na podstawie następującego stanu faktycznego: Warszawska Kolej Dojazdowa Spółka z o.o prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie systemu informacji pasażerskiej i monitoringu na stacjach i przystankach osobowych Warszawskiej Kolej Dojazdowej w oparciu o technologię światłowodową. Postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia… Read More »

Komentarz do wyroku KIO 1697/15 z dnia 19 sierpnia 2015 roku

Sygnatura akt: KIO 1697/15 Wyrok został wydany na podstawie następującego stanu faktycznego: 11 czerwca 2015 roku, Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie prowadził postępowanie na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą Usługa specjalistycznego sprzątania i całodobowego utrzymania czystości w pomieszczeniach szpitalnych oraz segregacja odpadów komunalnych i medycznych na terenie Szpitala. Postępowanie prowadzone było w trybie… Read More »

Komentarz do wyroku KIO 1102/17 z dnia 12 czerwca 2017 roku

Stan faktyczny: Przedmiotem postępowania prowadzonego przez Jastrzębską Spółkę Węglową S.A-Jastrzębie Zdrój był najem dwóch kombajnów chodnikowych wraz z niezbędnym wyposażeniem. Odwołanie do KIO zostało wniesione 1 czerwca 2017 r. przez wykonawcę – FAMUR S.A – Katowice i opierało się na zarzucie naruszenia przez Zamawiającego przepisu art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych… Read More »

Komentarz do wyroku KIO z dnia 17 sierpnia 2016 r.

Wyrok KIO 1439/16 z dnia 17 sierpnia 2016 r. Wyrok został wydany na podstawie następującego stanu faktycznego: Przedmiotem postępowania prowadzonego przez – Katowicki Holding Węglowy S.A.(zwany dalej: zamawiającym) było udzielenie zamówienia publicznego sektorowego na realizację zadania pn.: Wykonanie wzmocnienia obudowy zasadniczej wyrobisk korytarzowych za pomocą betonu natryskowego ze zbrojeniem rozproszonym w przekopach przewozowych na poziomie… Read More »

Komentarz do wyroku KIO z dnia 29 sierpnia 2016 r.

Wyrok KIO 1526/16 z dnia 29 sierpnia 2016 r. Wyrok został wydany na podstawie następującego stanu faktycznego: Przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia był remont kapitalny Turbozespołu TG-1. Zamawiający to PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.. Postępowanie zostało prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. W SIWZ, Zamawiający wskazał, iż o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy… Read More »

Komentarz do wyroku KIO z dnia 18 sierpnia 2014 r.

Sygnatura akt: KIO 1539/14 Wyrok został wydany na podstawie następującego stanu faktycznego: 17 lipca 2014 roku, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku- jako Zamawiający prowadziła postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania: Usługa doręczania świadczeń z ubezpieczenia społecznego rolników w formie gotówki bezpośrednio do rąk świadczeniobiorców pod wskazanym… Read More »

Komentarz do wyroku KIO z dnia 4 marca 2016 r.

Komentarz do wyroku KIO z dnia 4 marca 2016 r. Sygnatura akt: KIO 233/16 Wyrok został wydany na podstawie następującego stanu faktycznego: Zamawiający – Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie Oddział w Gliwicach – prowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywne dostawy odczynników wraz z dzierżawą aparatury do barwień IHC… Read More »

Komentarz do wyroku KIO 853/15 z dnia 7 maja 2015 r.

Sygnatura akt: KIO 853/15 Wyrok został wydany na podstawie następującego stanu faktycznego: Firma Tauron Wydobycie Spółka Akcyjna w Jaworznie wszczęła postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiocie dostawy czterech podwieszonych ciągników spalinowych. Wykonawca, firma F. S. A. w K., w dniu 24 kwietnia 2015r. wniosła odwołanie w stosunku do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w… Read More »

Komentarz do wyroku KIO z dnia 4 lipca 2016 r.

Sygnatura akt: KIO 1087/16 Wyrok został wydany na podstawie następującego stanu faktycznego: 10 czerwca 2016 roku, 3 Regionalna Baza Logistyczna z Krakowa prowadziła postepowanie w trybie przetargu nieograniczonego, o udzielenie zamówienia dot. dostawy 22 traktorów kołowych – ciągników rolniczych. W dniu 20 czerwca 2016 roku,, wykonawca, spółka akcyjna URSUS z Lublina, wniósł odwołanie co do… Read More »