Category Archives: Konferencje

Komentarz do wyroku KIO z dnia 21 października 2015 r.

Sygnatura orzeczenia: 2160/15 Wyrok został wydany na podstawie następującego stanu faktycznego: Przedmiotem postępowania prowadzonego przez ENEA Operator Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Strzeszyńska 58; 60-479 Poznań (zwany dalej: zamawiającym) było udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawa transformatorów WN/SN dla potrzeb ENEA Operator Sp. z o.o. w 2015 i 2016 r.”. Postępowanie było prowadzone… Read More »

Several contracts for architectural services seen as a one procurement: case C-574/10 Commission v. Federal Republic of Germany

On March 15, 2012 the European Court of Justice (Third Chamber) passed a judgement on a case concerning the award of several contracts for architectural services instead of one contract over the threshold, as laid down in the directive 2004/18/EC (on the coordination of procedures for the award of public works contracts, public supply contracts… Read More »

SPRAWOZDANIE Z IV MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI z cyklu REFORMA PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ASPEKTY SPOŁECZNE W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH ŁÓDŹ, 29 MAJA 2017 ROKU

W dniu 29 maja 2017 roku w Auli Czerwonej, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego odbyła się IV międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu Reforma Prawa Zamówień publicznych, Aspekty Społeczne w Zamówieniach Publicznych. Organizatorem konferencji byli – Centrum Zamówień Publicznych i PPP WPiA UŁ, Katedra Europejskiego Prawa Gospodarczego WPiA UŁ oraz Urząd Miasta Łodzi. Celem konferencji… Read More »

Polski Kongres Zamawiających

Centrum Zamówień Publicznych i PPP jest partnerem „Polskiego Kongresu Zamawiających. Innowacyjne i efektywne zamówienia publiczne”, który odbędzie się w dniu 19 czerwca 2017 r. w Warszawie. Bliższe informacje: http://kongres-zamawiajacych.pl/ Serdecznie zapraszamy!

Wywiad z dr Anną Górczyńską: „Recepta na zamówienia: Dobre praktyki i współpraca między instytucjami”

29 maja w Łodzi odbędzie się kolejna edycja międzynarodowej konferencji poświęconej wyzwaniom wokół zamówień publicznych. W tym roku bierze ona pod lupę kwestie społeczne, związane m.in. z jakością pracy oraz możliwością jej poprawy przez instytucje publiczne. O szczegółach wydarzenia, które Instytut Zrównoważonych Zamówień Publicznych objął swoim patronatem, rozmawiamy z dr Anną Górczyńską z Uniwersytetu Łódzkiego. Dlaczego to… Read More »

OPRACOWANIE SPRAWOZDANIA KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY W SPRAWIE EFEKTYWNOŚCI DYREKTYWY 89/665/EWG I DYREKTYWY 92/13/EWG, ZMIENIONYCH DYREKTYWĄ 2007/66/WE, DOTYCZĄCYCH PROCEDUR ODWOŁAWCZYCH W DZIEDZINIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.

Na samym początku sprawozdania dla Parlamentu Europejskiego i Rady, Komisja podkreśla niezwykle istotny fakt, iż Dyrektywy Odwoławcze stanowią gwarancję osiągnięcia celów stawianych przez akty wspólnotowe dotyczące merytorycznie udzielania zamówień publicznych. Dodatkowo zostaje zaznaczone, że Dyrektywy Odwoławcze stanowią nieodłączną część reżimu zamówień publicznych w każdym kraju członkowskim, przez zapewnienie podmiotom gospodarczym minimum dotyczącego dostępności do skutecznych… Read More »

SPRAWOZDANIE: Lokalne Forum Dialogu na temat stosowania zrównoważonych zamówień publicznych – 13.12.2016r.

W dniu 13. grudnia 2016 r. w Urzędzie Miasta Łodzi odbyło się Lokalne Forum Dialogu poświęcone klauzulom społecznym i środowiskowym w zamówieniach publicznych. Konferencja została zorganizowana przez Biuro Strategii Urzędu Miasta Łódź oraz Instytut Zrównoważonych Zamówień Publicznych w ramach projektu „Społeczny monitoring stosowania zrównoważonych zamówień publicznych w najważniejszych lokalnych i centralnych instytucjach publicznych” programu FIO… Read More »

Sprawozdzanie z X konferencji Urzędu Zamówień Publicznych poświęconej zamówieniom publicznym

W wtorek 6 grudnia odbyła się w Warszawie X konferencja Urzędu zamówień publicznych poświęcona tematyce zielonych zamówień publicznych. W konferencji  uczestniczyli seminarzyści oraz doktoranci Katedry europejskiego prawa gospodarczego z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego wraz z Panią dr Anną Górczyńską. Głównym założeniem konferencji było propagowanie wśród zarówno zamawiających jak i wykonawców idei zielonych zamówień… Read More »

Sprawozdanie z seminarium Zamówienia Organizacji Narodów Zjednoczoncyh. Jak zostać dostawcą ONZ. Nowe możliwości dla polskich przedsiębiorców. Łódź, 23 listopada 2016 r.

W środę 23 listopada odbyło się w Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego seminarium ,,Zamówienia Organizacji Narodów Zjednoczonych”. Celem seminarium było przybliżenie tematyki z zakresu zamówień publicznych licznych Agend ONZ tak aby polscy przedsiębiorcy mogli zapoznać się ze specyficzną procedurą udzielania zamówień publicznych.  Prelegentami podczas seminarium byli eksperci agend Organizacji Narodów Zjednoczonych, którzy dzielili się swoją wiedzą… Read More »