Rejestr nierzetelnych przedsiębiorców szansą na oszczędności instytucji zamawiających.

Rejestr nierzetelnych przedsiębiorców szansą na oszczędności instytucji zamawiających Niewłaściwe gospodarowanie środkami finansowymi w obszarze zamówień publicznych może generować straty w wysokości kilku miliardów euro rocznie. Tak też jest w Austrii, gdzie trwają obecnie prace nad przyjęciem projektu ustawy o reformie zamówień publicznych („Vergabereformsgesetz”) (projekt Nr. 743 z dnia 19 czerwca 2017 r.). Jednym z głównych… Read More »

Several contracts for architectural services seen as a one procurement: case C-574/10 Commission v. Federal Republic of Germany

On March 15, 2012 the European Court of Justice (Third Chamber) passed a judgement on a case concerning the award of several contracts for architectural services instead of one contract over the threshold, as laid down in the directive 2004/18/EC (on the coordination of procedures for the award of public works contracts, public supply contracts… Read More »

SPRAWOZDANIE Z IV MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI z cyklu REFORMA PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ASPEKTY SPOŁECZNE W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH ŁÓDŹ, 29 MAJA 2017 ROKU

W dniu 29 maja 2017 roku w Auli Czerwonej, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego odbyła się IV międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu Reforma Prawa Zamówień publicznych, Aspekty Społeczne w Zamówieniach Publicznych. Organizatorem konferencji byli – Centrum Zamówień Publicznych i PPP WPiA UŁ, Katedra Europejskiego Prawa Gospodarczego WPiA UŁ oraz Urząd Miasta Łodzi. Celem konferencji… Read More »

Polski Kongres Zamawiających

Centrum Zamówień Publicznych i PPP jest partnerem „Polskiego Kongresu Zamawiających. Innowacyjne i efektywne zamówienia publiczne”, który odbędzie się w dniu 19 czerwca 2017 r. w Warszawie. Bliższe informacje: http://kongres-zamawiajacych.pl/ Serdecznie zapraszamy!

Wywiad z dr Anną Górczyńską: „Recepta na zamówienia: Dobre praktyki i współpraca między instytucjami”

29 maja w Łodzi odbędzie się kolejna edycja międzynarodowej konferencji poświęconej wyzwaniom wokół zamówień publicznych. W tym roku bierze ona pod lupę kwestie społeczne, związane m.in. z jakością pracy oraz możliwością jej poprawy przez instytucje publiczne. O szczegółach wydarzenia, które Instytut Zrównoważonych Zamówień Publicznych objął swoim patronatem, rozmawiamy z dr Anną Górczyńską z Uniwersytetu Łódzkiego. Dlaczego to… Read More »

Komentarz do wyroku KIO z dnia 17 sierpnia 2016 r.

Wyrok KIO 1439/16 z dnia 17 sierpnia 2016 r. Wyrok został wydany na podstawie następującego stanu faktycznego: Przedmiotem postępowania prowadzonego przez – Katowicki Holding Węglowy S.A.(zwany dalej: zamawiającym) było udzielenie zamówienia publicznego sektorowego na realizację zadania pn.: Wykonanie wzmocnienia obudowy zasadniczej wyrobisk korytarzowych za pomocą betonu natryskowego ze zbrojeniem rozproszonym w przekopach przewozowych na poziomie… Read More »

Komentarz do wyroku KIO z dnia 29 sierpnia 2016 r.

Wyrok KIO 1526/16 z dnia 29 sierpnia 2016 r. Wyrok został wydany na podstawie następującego stanu faktycznego: Przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia był remont kapitalny Turbozespołu TG-1. Zamawiający to PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.. Postępowanie zostało prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. W SIWZ, Zamawiający wskazał, iż o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy… Read More »

Komentarz do wyroku KIO z dnia 18 sierpnia 2014 r.

Sygnatura akt: KIO 1539/14 Wyrok został wydany na podstawie następującego stanu faktycznego: 17 lipca 2014 roku, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku- jako Zamawiający prowadziła postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania: Usługa doręczania świadczeń z ubezpieczenia społecznego rolników w formie gotówki bezpośrednio do rąk świadczeniobiorców pod wskazanym… Read More »

Komentarz do wyroku KIO z dnia 4 marca 2016 r.

Komentarz do wyroku KIO z dnia 4 marca 2016 r. Sygnatura akt: KIO 233/16 Wyrok został wydany na podstawie następującego stanu faktycznego: Zamawiający – Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie Oddział w Gliwicach – prowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywne dostawy odczynników wraz z dzierżawą aparatury do barwień IHC… Read More »