Komentarz do wyroku KIO z dnia 3 stycznia 2017r.

Sygn. akt: KIO 2395/15 Wyrok został wydany na podstawie następującego stanu faktycznego: Gmina Miasto Mrągowo (dalej: zamawiający) prowadziło w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem był odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasto Mrągowo, odbieranych w terminie od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r. od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych. Wykonawcy,… Read More »

Komentarz do wyroku KIO z dnia 21 października 2015 r.

Sygnatura orzeczenia: 2160/15 Wyrok został wydany na podstawie następującego stanu faktycznego: Przedmiotem postępowania prowadzonego przez ENEA Operator Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Strzeszyńska 58; 60-479 Poznań (zwany dalej: zamawiającym) było udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawa transformatorów WN/SN dla potrzeb ENEA Operator Sp. z o.o. w 2015 i 2016 r.”. Postępowanie było prowadzone… Read More »

Komentarz do wyroku KIO 385/15 z dnia 12 marca 2015 r.

Sygnatura sprawy KIO 385/15 Wyrok został wydany na podstawie następującego stanu faktycznego: Warszawska Kolej Dojazdowa Spółka z o.o prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie systemu informacji pasażerskiej i monitoringu na stacjach i przystankach osobowych Warszawskiej Kolej Dojazdowej w oparciu o technologię światłowodową. Postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia… Read More »

Komentarz do wyroku KIO 1697/15 z dnia 19 sierpnia 2015 roku

Sygnatura akt: KIO 1697/15 Wyrok został wydany na podstawie następującego stanu faktycznego: 11 czerwca 2015 roku, Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie prowadził postępowanie na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą Usługa specjalistycznego sprzątania i całodobowego utrzymania czystości w pomieszczeniach szpitalnych oraz segregacja odpadów komunalnych i medycznych na terenie Szpitala. Postępowanie prowadzone było w trybie… Read More »

Komentarz do wyroku KIO 1102/17 z dnia 12 czerwca 2017 roku

Stan faktyczny: Przedmiotem postępowania prowadzonego przez Jastrzębską Spółkę Węglową S.A-Jastrzębie Zdrój był najem dwóch kombajnów chodnikowych wraz z niezbędnym wyposażeniem. Odwołanie do KIO zostało wniesione 1 czerwca 2017 r. przez wykonawcę – FAMUR S.A – Katowice i opierało się na zarzucie naruszenia przez Zamawiającego przepisu art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych… Read More »

Rejestr nierzetelnych przedsiębiorców szansą na oszczędności instytucji zamawiających.

Rejestr nierzetelnych przedsiębiorców szansą na oszczędności instytucji zamawiających Niewłaściwe gospodarowanie środkami finansowymi w obszarze zamówień publicznych może generować straty w wysokości kilku miliardów euro rocznie. Tak też jest w Austrii, gdzie trwają obecnie prace nad przyjęciem projektu ustawy o reformie zamówień publicznych („Vergabereformsgesetz”) (projekt Nr. 743 z dnia 19 czerwca 2017 r.). Jednym z głównych… Read More »

Several contracts for architectural services seen as a one procurement: case C-574/10 Commission v. Federal Republic of Germany

On March 15, 2012 the European Court of Justice (Third Chamber) passed a judgement on a case concerning the award of several contracts for architectural services instead of one contract over the threshold, as laid down in the directive 2004/18/EC (on the coordination of procedures for the award of public works contracts, public supply contracts… Read More »

SPRAWOZDANIE Z IV MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI z cyklu REFORMA PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ASPEKTY SPOŁECZNE W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH ŁÓDŹ, 29 MAJA 2017 ROKU

W dniu 29 maja 2017 roku w Auli Czerwonej, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego odbyła się IV międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu Reforma Prawa Zamówień publicznych, Aspekty Społeczne w Zamówieniach Publicznych. Organizatorem konferencji byli – Centrum Zamówień Publicznych i PPP WPiA UŁ, Katedra Europejskiego Prawa Gospodarczego WPiA UŁ oraz Urząd Miasta Łodzi. Celem konferencji… Read More »

Polski Kongres Zamawiających

Centrum Zamówień Publicznych i PPP jest partnerem „Polskiego Kongresu Zamawiających. Innowacyjne i efektywne zamówienia publiczne”, który odbędzie się w dniu 19 czerwca 2017 r. w Warszawie. Bliższe informacje: http://kongres-zamawiajacych.pl/ Serdecznie zapraszamy!